پیام نور مرکز خلخال
چاپ کتاب جناب آقای دکتر حسین نجفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز خلخال در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان چاپ کتاب جناب آقای دکتر حسین نجفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز خلخال با عنوان آشنایی با اصول ومبانی محتوای الکترونیکی در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما